De Ruijtershoeve

Praktijkinformatie

De Ruijtershoeve
Dekkersland 4
7951KS Staphorst
085 - 876 89 43

Beschrijving

De praktijk heeft 2 verschillende afdelingen

In de afdeling behandelingen worden volwassenen, kinderen / jongeren en mensen met een LVB indicatie behandeld
De cognitieve therapie is leidend. Voor traumagerelateerde klachten wordt EMDR gebruikt.
Tevens is er de mogelijkheid om trainingen te volgen zowel in een vrijwillig als in een justitieel kader.

De afdeling begeleidingen biedt hulp voor kinderen en jongeren tot 23 jaar, zowel individueel als in groepsverband, op locatie of in de thuissituatie.

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Angstproblematiek
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Gedragsproblematiek
 • Intelligentie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psychosomatische klachten
 • Rouw
 • Scheidingsproblematiek
 • Stemmingsproblematiek
 • Traumata
 • Verstandelijke beperkingen

Zorgaanbod

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Diagnostiek
 • E-Health
 • EMDR
 • Groepstherapie
 • Individuele therapie

Dienstaanbod

 • Groepstrainingen
 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling
 • School- en beroepskeuzebegeleiding
 • Supervisie
Terug naar het ledenoverzicht