Word Lid

De gemeenten hebben ons laten weten erg blij te zijn met een gesprekspartner namens de vrijgevestigden. Zij zien duidelijk een rol weggelegd voor de vrijgevestigden in de jeugdzorg, maar willen daarbij wel graag praten met één vertegenwoordigende partij. Het is daarom in uw belang en dat van de vereniging om te kunnen zeggen dat we representatief zijn voor de vrijgevestigden van Drenthe.


We nodigen u daarom van harte uit lid te worden onder de voorwaarden zoals deze op 22 januari 2013 tijdens de oprichtingsvergadering zijn vastgesteld:

  • U bent aangesloten bij een beroepsvereniging welke een klachten/tucht regeling hanteert.
  • U gaat akkoord met de oprichtingsbijdrage van € 100,00
Velden leeg laten indien niet van toepassing.