KB ZORG

Praktijkinformatie

KB ZORG
Troelstraplein 32
7942BD Meppel
06-25284783

Beschrijving

KB Zorg is een kleinschalige instelling met een sterk netwerk. KB Zorg biedt coaching, begeleiding (ook in de gezinssituatie) en dagbesteding aan met name jeugdigen en jong volwassenen.

KB Zorg hanteert de volgende kernwaarden:

Outreachend werken (thuis, school, stage of werk)

Aansluiten bij de interne(eigen) motivatie van de zorgvrager anders gezegd heldere geformuleerde doelen.

Sport als middel om actief te werken aan de weerbaarheid van de zorgvrager.

Discipline in het algemeen / het nakomen van gemaakte afspraken.

Aandachtsgebieden

  • Angstproblematiek
  • Gedragsproblematiek
  • Opvoedingsondersteuning
  • Psychosomatische klachten
  • Verstandelijke beperkingen

Dienstaanbod

  • Groepstrainingen
Terug naar het ledenoverzicht