Educatie Plus Orthopedagogiek

Praktijkinformatie

Educatie Plus Orthopedagogiek
Brandemaat 35
7943 EV Meppel
0522-242500

Beschrijving

Diagnostiek, Ontwikkelingsbegeleiding, Orthopedagogiek, Begeleiding, Behandeling, Basis GGZ

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Gedragsproblematiek
 • Hoogbegaafdheid
 • Intelligentie
 • Opvoedingsondersteuning

Zorgaanbod

 • Diagnostiek
 • Individuele therapie
 • Cognitieve Gedragstherapie

Dienstaanbod

 • Groepstrainingen
 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Remedial teaching
 • School- en beroepskeuzebegeleiding
 • Psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling

Certificaten

 • KLIK
  Nr. 01914013GJ
  (01-01-2020 t/m 01-01-2023)
Terug naar het ledenoverzicht