Orthopedagogisch bureau Fievelekwint Floreren

Praktijkinformatie

Orthopedagogisch bureau Fievelekwint Floreren
Het Hoekje 45
7913BB Hollandscheveld
0630543335

Beschrijving

Orthopedagogisch Bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen.
Hierbij kunt u denken aan het afnemen van intelligentietesten, diagnostiek en behandeling ten aanzien dyslexie en/of dyscalculie of het doen van sociaal en emotioneel onderzoek.

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Angstproblematiek
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Gedragsproblematiek
 • Hoogbegaafdheid
 • Intelligentie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psychosomatische klachten
 • Stemmingsproblematiek
 • Tics en/of dwang
 • Verstandelijke beperkingen
 • Eetstoornissen
 • Rouw
 • Scheidingsproblematiek

Zorgaanbod

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Diagnostiek
 • Groepstherapie
 • Individuele therapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • E-Health

Dienstaanbod

 • Groepstrainingen
 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling
 • Remedial teaching
Terug naar het ledenoverzicht